Απονεύρωση δοντιών

Απονεύρωση δοντιών

Η απονεύρωση δοντιού ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία, είναι μία διαδικασία που απαιτείται για να αφαιρεθούν τα νεύρα, τα αγγεία, τα μικρόβια και οι τοξίνες μέσα από το δόντι.
Σκοπός της απονεύρωσης είναι να καθαριστεί καλά το δόντι και στη συνέχεια, να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μην υπάρχει ξανά κίνδυνος για φλεγμονές και λοιμώξεις.

Η απονεύρωση συνιστάται να γίνεται όταν έχει προκληθεί φλεγμονή στον πολφό, δηλαδή στο εσωτερικό του δοντιού. Στο σημείο αυτό υπάρχουν νεύρα και αγγεία, ενώ όταν τα μικρόβια προχωρήσουν μέσα στο δόντι, δημιουργούν φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να επεκταθεί γύρω από το δόντι και να πυροδοτήσει πρήξιμο και πόνο.

Πιο λευκά δόντια

Μέγιστη προστασία

Με μόλις μία επίσκεψη

Τηλ: 210 6410 875

Καλέστε μας σήμερα!

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ. - Πέμ. 10:00 - 20:00 Παρασκ. 10:00 - 15:00
Βανάκας Ευστράτιος, DDS