Επένθετες οδοντοστοιχίες

Επένθετες οδοντοστοιχίες

Σε περίπτωσή απώλειάς όλων των δοντιών η καλύτερή δυνατή αποκατάστασή είναι τα οδοντιατρικά εμφυτεύματα. Εάν ο αριθμός των εμπυρευμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν είναι περιορισμένος τότε η χρήση επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας ενδείκνυται.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, συγκριτικά με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες είναι ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά, όπως βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα και καλύτερη αισθητική αντίληψη.

Πιο λευκά δόντια

Μέγιστη προστασία

Με μόλις μία επίσκεψη

Τηλ: 210 6410 875

Καλέστε μας σήμερα!

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ. - Πέμ. 10:00 - 20:00 Παρασκ. 10:00 - 15:00
Βανάκας Ευστράτιος, DDS