Μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες

Μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης ή ολικής απώλειας δοντιών, όταν η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δεν αποτελεί θεραπευτική λύση, τότε η αποκατάσταση τους γίνεται με μερική η ολική οδοντοστοιχία.

Η μερική οδοντοστοιχία αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, τα ακρυλικά δόντια και το ροζ ακρυλικό που προσομοιάζει τα ούλα και συγκρατεί τα δόντια στον σκελετό. Η ολική οδοντοστοιχία αποτελείται από τα ακρυλικά δόντια και την ροζ ακρυλική βάση.

Πιο λευκά δόντια

Μέγιστη προστασία

Με μόλις μία επίσκεψη

Τηλ: 210 6410 875

Καλέστε μας σήμερα!

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ. - Πέμ. 10:00 - 20:00 Παρασκ. 10:00 - 15:00
Βανάκας Ευστράτιος, DDS